Ο αναλημματικός τοίχος 2

Άποψη των ρωμαϊκών θερμών στη θέση “Λουτρά”

Ταφικό μνημείο με τρεις κιβωτιόσχημους τάφους

Άποψη της πεδιάδας της Θουρίας

Ο θολωτός μυκηναϊκός τάφος της Άνθειας (εσωτερική άποψη)

Εσωτερικό του ναού του Ασκληπιού και της Υγείας. Άποψη από ΒΔ

Ο αναλημματικός τοίχος 1

Κτίριο Β, άποψη από ΒΔ