2015

Κατά το έτος 2015 η ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία διεξάχθηκε σε δύο περιοχές: στον χώρο του Ασκληπιείου και στην περιοχή των «Ελληνικών», νοτίως του οχυρωματικού τείχους της αρχαίας πόλης.

Ασκληπιείο Αρχαίας Θουρίας

Οι μεγάλες επιχώσεις που αφαιρέθηκαν από τη νότια, δυτική και ανατολική πλευρά του ανασκαφικού χώρου επέτρεψαν την ανάδειξη του ναού του Ασκληπιού και της Υγείας ενώ επιτεύχθηκε η οπτική σύνδεση του ιερού με το ευρύτερο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον του, όπως είναι η εύφορη πεδιάδα του Παμίσου ποταμού («Μακαρία») στα δυτικά, ο Μεσσηνιακός κόλπος στα νότια και το όρος Ιθώμη στα βορειοδυτικά (ΕΙΚ.69). Αναδείχθηκε επίσης η πρόσοψη του ναού και προβλήθηκαν οι τρεις βωμοί του ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε μέρος του στυλοβάτη της ιωνικής στοάς, η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται προς τα ανατολικά οριοθετώντας τον χώρο του ιερού από βόρεια. Τα ευρήματα στην περιοχή της στοάς υπήρξαν πλουσιότατα όπως μεγάλος αριθμός πήλινων ειδωλίων, ανάγλυφων πλακιδίων και γυναικείων προσωπείων(ΕΙΚ.70, 71, 72), επιγραφές, νομίσματα και χάλκινα ιατρικά εργαλεία (ΕΙΚ.73). Βρέθηκαν επίσης τμήματα ενσφράγιστων κεραμίδων με την επιγραφή ΔΑΜΟΣΙΟΙ που επιβεβαιώνουν τον δημόσιο χαρακτήρα των οικοδομημάτων (ΕΙΚ.74).

«Ελληνικά» Θουρίας

Στο πλάτωμα που σχηματίζεται στην κορυφή του υψώματος όπου εξαπλώνεται η αρχαία πόλη, στη θέση «Ελληνικά» αποκαλύφθηκε επιβλητικός περίβολος ΙΙ σχήματος Π κατεύθυνσης από Β-Ν σωζόμενων διαστάσεων: νότιας πλευράς: 11,65μ., ανατολικής πλευράς: 14,50 μ. και δυτικής πλευράς: 34 μ. (ΕΙΚ.75). Ο περίβολος είναι κατασκευασμένος από μεγάλους ορθογώνιους λιθόπλινθους κτισμένους επιμελώς κατά το ισοδομικό σύστημα. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς του περιβόλου ήλθε στο φως λίθινος αγωγός ύδατος, που εφάπτεται στην εξωτερική πλευρά του αρχαίου τοίχου. Στο εσωτερικό του περιβόλου βρέθηκαν ένδεκα κεραμοσκεπείς ακτέριστοι τάφοι χριστιανικών χρόνων, που ανήκουν σε μεταγενέστερο νεκροταφείο που ιδρύθηκε στο χώρο μετά την εγκατάλειψη του αρχαίου οικοδομήματος. Τα πλούσια ευρήματα της ανασκαφής μαρτυρούν ότι ο περίβολος ΙΙ ανήκει στους ελληνιστικούς χρόνους, όπως και ο όμορος προς τα ανατολικά περίβολος Ι, που αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα του περασμένου χρόνου το καλοκαίρι του 2014. Από τα κινητά ευρήματα ξεχωρίζει όμορφη κεφαλή πήλινου ειδωλίου (ΕΙΚ.76) και μια χάνδρα από ορεία κρύσταλλο (ΕΙΚ.77).

ΕΙΚ.69            «Ασκληπιείο». Η δυτική πλευρά του ναού μετά την αφαίρεση της επίχωσης της δυτικής πλευράς του ανασκαφικού σκάμματος

ΕΙΚ.70            «Ασκληπιείο». Πήλινο ειδώλιο Ασκληπιού

ΕΙΚ.71            «Ασκληπιείο». Τμήμα πήλινης γυναικείας προτομής

ΕΙΚ.72          «Ασκληπιείο». Τμήμα πήλινης γυναικείας προτομής

ΕΙΚ.73           «Ασκληπιείο». Χάλκινη σπαθομήλη

ΕΙΚ.74           «Ασκληπιείο». Ενσφράγιστη κεραμίδα: [ΔΑ]ΜΟΣΙΟΣ

ΕΙΚ.75          «Ελληνικά». Άποψη του περιβόλου ΙΙ από ΝΑ

ΕΙΚ.76         «Ελληνικά». Κεφαλή πήλινου ειδωλίου γυναίκας

ΕΙΚ.77        «Ελληνικά». Χάνδρα από ορεία κρύσταλλο 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.