Άποψη των ρωμαϊκών θερμών στη θέση "Λουτρά"

Ταφικό μνημείο με τρεις κιβωτιόσχημους τάφους

Άποψη της πεδιάδας της Θουρίας

Ο θολωτός μυκηναϊκός τάφος της Άνθειας (εσωτερική άποψη)

Ο αναλημματικός τοίχος 2
Η αρχαία Θουρία ως «περίοικος» πόλη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη Μεσσηνία αφού υπήρξε η σημαντικότερη πόλη της δυτικής Μεσσηνίας και η δεύτερη σε δύναμη πόλη μετά το 369 π.Χ. όταν ιδρύθηκε η Μεσσήνη. Γι αυτό και η θάλασσα από την Αβία και τις Φαρές μέχρι τις εκβολές του Παμίσου ποταμού ονομαζόταν «Θουριάτης κόλπος». Η ανασκαφή της Αρχαίας Θουρίας στη θέση «Παναγίτσα», σε απόσταση περίπου 10 χλμ. βορειοδυτικά της Καλαμάτας, ξεκίνησε το 2007 υπό τη διεύθυνση της τότε Προϊσταμένης της ΛΗ’ Ε.Π.Κ.Α. Μεσσηνίας Δρος Ξένης Αραπογιάννη και συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη έως και φέτος. Από το 2009 η ανασκαφή έχει γίνει συστηματική, υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, υπό τη διεύθυνση της Επίτιμης Διευθύντριας Αρχαιοτήτων.
Η οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής της Αρχαίας Θου­ρίας από ιδιώτες –φί­­λ­ους της Αρχαίας Θου­ρίας- ή και οργα­­­νισ­μούς μπορεί να γίνει μέσω της Εν Αθή­­­­­­ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας κα­τό­πιν συνεννόησης με την Διευ­θύ­ντρια της ανασκαφής Δρα Ξένη Αραπογιάννη
CLOSE
CLOSE