2019

Κατά το έτος 2019 συνεχίστηκε η συστηματική ανασκαφική έρευνα στο χώρο του αρχαίου θεάτρου (Eικ. 1).

Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στον χώρο της σκηνοθήκης, στο βόρειο ανάλημμα και στον χώρο δυτικά της σκηνής.  Εντός του χώρου της σκηνοθήκης ήλθαν στο φως τρεις μεταγενέστεροι εγκάρσιοι τοίχοι, κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από αρχαία μέλη και κυρίως από τις πεσμένες λιθοπλίνθους του ανατολικού τοίχου της σκηνοθήκης, σε μια σχεδόν ισόδομη, χαλαρή τοιχοδομία με ενδιάμεσους μικρότερους λίθους και τεμάχια κεραμίδων κατά τόπους (Εικ.2). Οι μεταγενέστεροι τοίχοι ορίζουν τέσσερις ανισομεγέθεις χώρους στο εσωτερικό της σκηνοθήκης, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω θυρών πλάτους 1,20μ.  Στο ανατολικό στενό άκρο ενός από τους χώρους αποκαλύφθηκε μεγάλη λίθινη κλίμακα αποτελούμενη από 6 αναβαθμούς, κατασκευασμένη στο σύνολό της από αρχαίο οικοδομικό υλικό σε β΄ χρήση (Εικ.3). Η ύπαρξη της κλίμακος καθώς και το πάχος των τοίχων αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης και δεύτερου ορόφου στο μεταγενέστερο οικοδόμημα.

Οι λίθινες αύλακες της κινητής σκηνής καθώς και ο πλακόστρωτος διάδρομος μεταξύ των αυλάκων β΄ και γ΄ αποκαλύφθηκαν κατά μήκος του δαπέδου της σκηνοθήκης, κάτω από τους μεταγενέστερους τοίχους, που διέρχονται εγκάρσια πάνω από αυτές χωρίς να τις καταστρέφουν. Το μέγιστο συνολικό αποκαλυφθέν έως σήμερα μήκος των  αυλάκων της κινητής σκηνής (εντός και εκτός της σκηνοθήκης) είναι 45 μ. (Εικ.4).

Ολοκληρώθηκε η έρευνα του βόρειου αναλήμματος, με την αποκάλυψη του βόρειου άκρου του, ύστερα από την απομάκρυνση των ογκωδών λιθοπλίνθων, που προέρχονταν από την κατάρρευση του ανώτερου τμήματός του. Το άκρο του βόρειου αναλήμματος ενισχύεται με αντηρίδες στην ανατολική και την δυτική πλευρά του, ενώ το συνολικό μήκος του υπολογίζεται σε 16 μ. περίπου και το αποκαλυφθέν  μέγιστο ύψος του σε 3,10μ (Εικ.5).

ΜΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – Ναός  Αγίου Φανουρίου

Στα δυτικά της Μονής Ελληνικών της Θουρίας, σε φυσική κοιλότητα που διαμορφώνεται κάτω από το επίπεδο του σύγχρονου δρόμου, αποκαλύφθηκε, άγνωστο τμήμα του οχυρωματικού τείχους της αρχαίας πόλης σε βάθος 1,20 – 1,60μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Το τείχος κτισμένο ισοδομικά, ακολουθεί την διαμόρφωση του εδάφους με κατεύθυνση από Β-Ν και στο νότιο άκρο κάμπτεται με κατεύθυνση Α-Δ. Το πρώτο σκέλος με κατεύθυνση από Β-Ν, εδράζεται στον φυσικό βράχο και  σώζεται σε μήκος 5,50μ. και ύψος 3 μ.  Το σκέλος που έχει κατεύθυνση Α-Δ, βρίσκεται κάτω από τον σύγχρονο μικρό ναό του Αγίου Φανουρίου και αποκαλύφθηκε σε μήκος 11,50 μ. και μέγιστο σωζόμενο ύψος 3μ., ενώ φαίνεται να συνεχίζεται στο δυτικό άκρο του (Εικ. 6).

Δρ. Ξένη Αραπογιάννη

Φεβρουάριος 2020   

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.