2017

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας η οποία διενεργήθηκε το έτος 2017 στην Αρχαία Θουρία αποκαλύφθηκε σημαντικό μέρος του αρχαίου θεάτρου, το οποίο είχε εντοπιστεί το παρελθόν έτος.

Η ανασκαφή στη θέση «Ελληνικά» της αρχαίας Θουρίας έφερε στο φως ολόκληρη την περίμετρο της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου, η διάμετρος της οποίας είναι 16,30μ.

Επίσης αποκαλύφθηκε πλήρως ο αποχετευτικός αγωγός, που περιτρέχει την ορχήστρα καθώς και η πρώτη σειρά των εδωλίων τα οποία βρίσκονται αδιατάρακτα στη θέση τους. (ΕΙΚ. 83)

Πίσω από την πρώτη σειρά των εδωλίων εμφανίστηκε το κατώτερο μέρος του κοίλου όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός πεσμένων αρχιτεκτονικών μελών από τις υπερκείμενες κερκίδες, μεταξύ των οποίων πολλά τμήματα ακέραιων εδωλίων. (ΕΙΚ. 84)

Στην νότια (δεξιά) πλευρά του κοίλου σώζονται συνολικά πέντε βαθμίδες των κερκίδων με μεγάλο μέρος των εδωλίων στη θέση τους. (ΕΙΚ. 85)

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανακάλυψη τμήματος της σκηνοθήκης, στην βόρεια εξωτερική πλευρά του θεάτρου, όπου ήλθαν στο φως τρεις παράλληλες λίθινες αύλακες για την υποδοχή των τροχών της κινητής σκηνής (αρχ.πήγμα). (ΕΙΚ. 86) 

Δρ. Ξένη Αραπογιάννη

Διευθύντρια των ανασκαφών

της Αρχαίας Θουρίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.